Juuri nyt kuvassa keskellä on

Sangar.

 

Irakin kurdi Sangar saapui Suomeen kaksi vuotta sitten ja odottaa oleskelulupaansa. Hän on tehnyt töitä toimittajana ja haluaa tulevaisuudessa myös työllistyä media-alalla. Hän haluaa myös opiskella suomen kieltä, koska se on mm. työllistymisen kannalta tärkeää. Sangar aikoo kouluttautua yliopistossa lisää ja valmistua journalistiksi.

Tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluvat opiskelu, työpaikka media-alalla ja dokumenttien tekoa ympäri maailmaa.

"Olen omin silmin ollut todistamassa erilaisia tilanteita, joista uutisointi ei ole aina ollut totuudenmukaista. Haluan ottaa asioista selvää ja välittää maailmalle dokumenttielokuvien muodossa syvällisempää tietoa sekä aitoja uutisia"


 

Kuvassa keskellä

Kulttuurien välinen mediaprojekti 2018 – kevät 2019

Projektissa toteutetaan valokuva- ja videopajoja, joissa maahanmuuttajataustaiset nuoret oppivat ilmaisemaan itseään ja kertomaan valokuvan ja videon keinoin omia, perheidensä ja yhteisöjensä tarinoita. Kertomukset voivat liittyä syihin lähteä syntymämaasta tai sopeutumisesta suomalaiseen yhteiskuntaan. Tällä tavoin avataan nuorten aitoa kokemusmaailmaa – kertojat muuttuvat objektista subjektiksi.

Valokuva- ja videopajoihin otetaan mukaan myös valtaväestöön kuuluvia nuoria (parityö), jolloin saadaan aikaan kaksisuuntainen kuvallinen dialogi, joka peilaa toisaalta ennakkoluuloja ja toisaalta romuttaa vääriä käsityksiä puolin ja toisin sekä vähentää kulttuurien välistä pelkoa.

Projekti tuottaa aitoa dialogia eri kieli- ja kulttuuritaustoista tulevien nuorten välille.

 

Julkaisemme sivustolla sekä maahanmuutajanuorten että syntyperältään suomalaisten nuorten tarinoita. Osaan tarinoista liittyy myös kuvia ja/tai videoita. Videot ja kuvat voivat olla joko nuorten omia tuotoksia tai projektin tuotantoja.